Projekty

Říp, o.p.s. realizuje soubor projektů a aktivit uvedených v sekci Činnost. V současné době (I. pololetí 2019) si Vás dovolujeme požádat o spolupráci na projektu „Odstranění sezónnosti v Roudnici nad Labem jako atraktivním centru Podřipska po celý rok“, jehož součástí je Expozice Sportu, průmyslu a obchodu na Podřipsku v objektu Vrchnostenského pivovaru Václava Eusebia z Lobkowicz, Poděbradova 323, 413 01, Roudnice nad Labem. Je koncipována ve dvou rovinách a je rozdělena do dvou podlaží bývalé sladovny.

Obracíme se na Vás s výzvou:

Výzva ke spolupráci na expozici „Podřipský sport“.

Vážení spoluobčané, cílem Říp, o.p.s. je v prostorách vrchnostenského pivovaru v Roudnici nad Labem vytvořit expozici pod pracovním názvem „Podřipský sport“ a „Podřipský industriál“. Rádi bychom od jednotlivých sportovních spolků z Podřipska získali jejich archiválie (poháry, diplomy, plakety, písemnosti či sportovní náčiní) a tyto následně zpřístupnili široké veřejnosti prostřednictvím expozic. Věříme, že by se tato expozice setkala s velkým ohlasem veřejnosti, neboť pokud se nám podaří sehnat zajímavé historické „kousky“, budou to expozice výjimečné.

Tímto bychom chtěli požádat veškerou podřipskou veřejnost, pokud máte doma nějaké předměty, které si podle Vás zaslouží uchování pro budoucí pokolení, ozvěte se nám prostřednictvím formuláře, velice rádi Vámi nabízený exponát zaevidujeme. Taktéž pokud máte povědomí o někom, kdo by mohl do našeho budoucího muzea přispět nějakými zajímavými předměty, budeme vděčni i za takovouto informaci.

Děkuje vám předem za možnou budoucí spolupráci.

Kontakt:

E-mail: expozice@podripsky-sport.cz
Telefon: +420 412 871 148–9

Další informace k záměru Expozice Sportu, průmyslu a obchodu na Podřipsku v objektu pivovaru.

První podlaží je kompletně věnováno průřezu historií obchodu na Podřipsku. U vstupu je rohová část věnována první zemědělské činnosti v oblasti. Již v pravěku se zde usadili lidé a pěstovali obilí a jiné produkty. Ve středověku se pak Roudnice nad Labem stala centrem obilnářské oblasti, především díky stavbě roudnického mostu. Další část expozice bude věnována cechům a řemeslníkům, následovat bude historie kamenných krámů a obchodů v Roudnici. Na centrálním místě bude zbudována replika interiéru pivnice U Chmelového věnce. Zde bychom rádi prezentovali regionální výrobky, na objednávku vyráběné původní roudnické pivo, tak zvaná roudnická sedmička. Jižní trakt křídla bude věnován historii a rozvoji průmyslu na Podřipsku, především velkým průmyslníkům Bächerovi a Pracnerovi a jejich vlivu na rozvoj zemědělství v celé Československé republice. Expozice bude rozšířena o významnou součást místní aktivity a to vinařské činnosti v regionu od středověku do současnosti. Také část expozice bude věnována místnímu pivovarnictví. Součást expozice bude projekční plátno, kde budou uveřejněny historické záběry z Roudnice nad Labem.

Ve druhém podlaží expozice bude historie podřipského sportu. V Roudnici nad Labem se konalo první fotbalové utkání na českém území. Také je zde jeden z nejstarších veslařských klubů. U vstupu do expozice bude část, která bude věnována letectví a leteckému sportu, další aktivity budou v podobě historie cyklistiky. Mezi částí věnované fotbalu a částí věnované cyklistice, bude expozice věnovaná boxu, který měl v Roudnici nad Labem ve 20. letech 20. století významný klub. Významná část sportovní expozice bude věnována Sokolům a jejich činnosti. Naproti v jižním traktu bude instalována expozice míčových sportů a vedle bude instalace vodních sportů.

Zásadním prvkem celé expozice bude interaktivita, kde si především děti budou moci vyzkoušet různé druhy sportů, ovšem s nádechem historického pozadí.

Cílem projektu je zrekonstruovat a zpřístupnit část objektu vrchnostenského pivovaru. V těchto prostorách pak vytvořit stálé expozice kulturně-historických, zemědělských, sportovních a průmyslných zajímavostí v regionu. Vznik těchto expozic, včetně odpovídajících služeb a zázemí, má za cíl přilákat do Roudnice nad Labem nové návštěvníky, prodloužit pobyt stávajícím a především rozšířit nabídku turistických produktů mimo hlavní sezonu. Přínosem této investice bude trvale udržitelný rozvoj v oblasti cestovního ruchu a prohloubení povědomí o regionu a jeho zajímavostech.

Partneři projektu:

Cíle projektu

 • celkově zdůraznit historickou hodnotu a důležitost objektu pro Roudnici nad Labem,
 • záměrem Říp, o.p.s. je expozici provozovat celoročně,
 • objekt zahrnout do prohlídkového okruhu městem,
 • vstupenky k zakoupení a začátek prohlídky v Informačním a dopravním centru Podřipska,
 • v současné době problém se zabezpečením objektu proti vandalům / nutné záchranné bezpečnostní zajištění,
 • náročné pro exponáty-velké výkyvy vlhkosti a teploty,
 • prostor v blízkosti nádraží-otřesy, tudíž nemožnost vzácných náchylných exponátů,
 • prostory rozlohou velké, potřeba „zaplnit“ citlivě,
 • expozici přizpůsobit členitosti kleneb, přizpůsobit osvětlení prostoru – speciální přenosné osvětlení,
 • téma expozic „Sport na Podřipsku“ a „Zemědělství a průmysl na Podřipsku“,
 • instalace audiovizuální techniky pro tematické promítání,
 • prostor vhodný pro další tematické využití,
 • celoročně umístit vnitřní TOI TOI systém / stejný model používán celoročně na začátku prohlídkového okruhu v románském hradu,
 • tajuplnost a členitost prostoru by umožnila komerční využití pro tzv. „Únikovou hru“, kdy hráči řeší sérii logických úloh vedoucích k rozuzlení tajuplného příběhu,
 • prostor není bezbariérový.

 
Projekty v realizaci nebo v přípravě

Letní Roudnice 2019

Projekt kulturního léta v Roudnici nad Labem vznikl s cílem ještě více využít areál lobkowiczkého zámku uprostřed města. Nevyužitou zónou byl prostor „u bazénu“, který je od samotného centra města oddělen zástavbou kláštera a zámku a disponuje základním vybavením a technickým zázemím. Projekt navazuje na loňské Živé nádvoří, které ovšem nebylo vhodné pro široké spektrum akcí. Městské organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem a Říp, o.p.s., které za samotnou realizací stojí, se pro rok 2019 rozhodly na přesunu akcí k „bazénu“, na tzv. letní scénu.

Na začátku letní sezóny vzešel z občanské inciativy reprezentované facebookovou skupinou Spolek pro obnovu roudnického letního kina zájem o venkovní promítání filmů. Po dohodě s městskou organizací Říp, o.p.s., která fakticky realizuje akce v areálu roudnického lobkowiczkého zámku, probíhají v letošním roce projekce kina v prostorách letní scény. Letošním cílem je pořízení vybavení a průběžná úhrada provozních nákladů z vybraného vstupného a dalších příjmů a darů.

Další akce, které probíhají na letní scéně, jsou série koncertů. A to konkrétně minifestivaly Roudfest 1 a Roudfest Revival právě ve spolupráci s Kulturním zařízením města Roudnice nad Labem. V srpnu nejen Roudničáci mohou vyrazit na promítání kinematografu bratří Čadíků. Čtyři večery 11. – 14. srpna budou z legendárního karavanu promítány ryze české filmy.

Na příští rok se plánuje řešení celkové koncepce letní kulturní scény v areálu zámku a bude zadána studie, která zohlední představy vlastníka, městské strategie, požadavky hygienických limitů, stavebně-technické možnosti a požadavky státní památkové péče.

V rámci celkového záměru využít zámecký areál probíhají další akce, které vyžadují i samotné vnitřní prostory zámku.

Vnitřní akce 2019

11.5.

Koncert DOM + koncert TO ZUŠ; Slavnostní raut

koncert, raut u příležitosti výročí ZUŠ

Rodinní příslušníci, přátelé ZUŠ a bývalí žáci

Říp o.p.s. pro ZUŠ Roudnice n/L

kinosál, komnaty 1. patro

16.5.

Den matek MŠ Písnička

Besídka MŠ

Široká veřejnost

Říp, o.p.s. pro MŠ Písnička

kinosál

20.5.

Koncert školy YAMAHA

Dětské představení

Rodinní příslušníci

YAMAha p. Skalová

kinosál

6.6.

Pasování prvňáčků

slavnostní akce pro žáky 1. tříd

Rodinní příslušníci

OŠKaS města Roudnice n/L

kinosál

15.6.

Tajemný orient

přehlídka orientálních tanců

Široká veřejnost

p. Polívková

kinosál

30.8.

Instalace

divadelní představení

Široká veřejnost

Vlastivědný spolek Říp, Říp, o.p.s.

kinosál

25.10.

Koncert k výročí založení ČSR

hudební produkce

Široká veřejnost

Město

kinosál a komnaty

16.11.

Otevřené sklepy

košt vín

Široká veřejnost

Říp, o.p.s. a vinařství

IDC, vinařství, hrad, nádvoří, kaple

11.12.

Vánoční besídka MŠ Písnička

besídka MŠ

Široká veřejnost

Říp, o.p.s. pro MŠ Písnička

kinosál

Venkovní akce 2019

31.5.

ZUŠ Open 2019

prezentace žáků ZUŠ všech oborů ZUŠ

Rodinní příslušníci a přátelé ZUŠ

Říp o.p.s. Roudnice n/L pro ZUŠ Roudnice n/L

zámecké nádvoří s pódiem, zámecké schody a travnaté plochy u vstupní cesty/ v případě nepříznivého počasí kinosál

8.6.

Roudnický košt

košt vín, prezentace regionálních výrobků

Široká veřejnost

Říp o.p.s. s partnery

náměstí, nádvoří, komnaty, kaple, kinosál

6.7.

Bohemian Rhapsody

Letní kino

Široká veřejnost

Říp o.p.s. se Spolkem pro obnovu roudnického kina

Letní scéna

19.7.

RoudFest

hudební produkce

Široká veřejnost

KZM Roudnice n/L

Letní scéna

27.7.

Mamma Mia II

Letní kino

Široká veřejnost

Říp o.p.s. se Spolkem pro obnovu roudnického kina

Letní scéna

9.8.

RoudFest Revival

hudební produkce

Široká veřejnost

KZM Roudnice n/L

Letní scéna

11. – 14.8.

Kinematograf Bratří Čadíků

venkovní promítání českých filmů

Široká veřejnost

KZM Roudnice n/L

Letní scéna

23.8.

Hurvínek

Letní kino

Široká veřejnost

Říp o.p.s. se Spolkem pro obnovu roudnického kina

Letní scéna

24.8.

Hanebný parchanti

Letní kino

Široká veřejnost

Říp o.p.s. se Spolkem pro obnovu roudnického kina

Letní scéna

7.9.

Roudnické vinobraní

festival

Široká veřejnost

KZM Roudnice n/L s partnery

Komplet areál

Soubor opatření k odstranění sezónnosti – realizace 2019
(Roudnice nad Labem atraktivní turistické centrum Podřipska po celý rok)

 • po skončení turistické sezóny v říjnu je návštěvnost města Roudnice nad Labem mizivá, tento stav každý rok trvá zhruba do konce března,
 • cílem koncepce Říp, o.p.s. je odstranění sezónnosti města Roudnice nad Labem jako turistického cíle,
 • chceme zaujmout návštěvníka celý den, aby výlet koncipoval bez další cílové destinace,
 • nabídku pro přelomovou zimu 2018/2019 jsme rozšířili o prohlídky na zámku a na věži Hláska,
 • bude podána žádost o investiční dotaci na MMRČR a NPPCRR.

Prohlídky na lobkowiczkém zámku

 • prohlídky na zámku jsou dnes koncipovány do jediného okruhu,
 • okruh prochází od nejstarších základů románského hradu až po prostory barokní kaple,
 • v rámci prohlídky je návštěvníkům přiblížena historie města, roudnických památek – Hlásky, chrámu Narození Panny Marie, roudnických mostů (všechny památky jsou vidět právě od vchodu na prohlídku u vstupu k hradu),
 • historie hradu a zámku je pak zpříjemněna při ochutnávce roudnických lobkowiczkých vín v prostorách „hladomorny“ – během ní dojde i na historii vinařství,
 • prohlídka je rozšiřována o výstavu hudby na zámku z pohledu rodiny Lobkowiczů a výstavu Vojenské hudební školy,
 • již stálá možnost objednávek prohlídek i mimo sezónu je tuto zimu rozšířena od listopadu do března o pravidelné víkendové prohlídky.

Hudba na lobkowiczkém zámku a Vojenská hudební škola a konzervatoř

 • první část výstavy se věnuje rodině Lobkowiczů,
 • smyslem této části je přiblížit rod Lobkowiczů přes jejich zájem o hudbu,
 • od jejích počátků po nejslavnější hudební období za dob Josefa Františka Maxmiliána,
 • a to nejen v rovině, ve které zpívali, hráli na různé hudební nástroje, případně skládali vlastní hudbu, ale i v případě jejich mecenášství takových hudebníků jako Beethovena, Mozarta či Haydna,
 • jejichž díla i dalších autorů mají dodnes ve své knihovně (čítá kolem 5000 hudebních děl z 60 tisíc svazků) původně uložené na roudnickém zámku,
 • druhá část se věnuje především Vojenské hudební škole Víta Nejedlého, která v Roudnici nad Labem našla svoje poslední útočiště a sídlila zde dlouhých 50 let,
 • obě části pak budou prezentovány formou panelů a rozšiřují stálý prohlídkový okruh,
 • panely vzniknou jak nové, tak budou použity panely z výstavy, která vznikla jako připomínka hudby v armádě, především tedy Vojenských hudeb, ke kterým od roku 1923 nedomyslitelně patří právě i vojenská hudební škola.
Výstava vzniká za přispění:

Podřipské muzeum – přestěhování expozice na zámek – realizace 2019

V rámci řešení „Soubor opatření k odstranění sezónnosti“ je plánováno přesunutí expozic Podřipského muzea do budovy zámku čp. 1 s těmito expozicemi a jejich úpravou:

1. část – Prehistorie a protohistorie Podřipska

Do této části expozice by byly průběžně zařazeny kromě stávajících exponátů i nejnovější nálezy, které muzeum učinilo díky své výzkumné aktivitě od roku 2003 do současnosti. Součástí by byly také bohaté fondy, týkající se nejstarších dějin Podřipska, které muzeum vlastní, avšak díky nedostatku prostoru v dosavadních prostorách je nelze vystavit. Příkladem jsou např. nálezy z významného pohřebiště Lužické kultury mladší doby bronzové v Chodounech.

2. část – Středověk Roudnice n. L.

Pro tento oddíl se počítá s dosavadními exponáty obsaženými v současné expozici. Kromě toho chceme zahrnout do zámecké expozice i řadu interaktivních expozičních prostředků s digitálními informacemi o skvostech roudnické středověké architektury, jako např. o románském hradu, gotickém mostu či kostelu Narození p. Marie. U hradu a mostu disponujeme rovněž digitálními 3D modely uvedených staveb, které hodláme v prostorách využít. Do expozice bychom rádi zahrnuli i faktické relikty roudnického mostu, jako např. základové roštové trámy či klenební bloky, kterými muzeum ve své sbírce disponuje. Součástí středověké expozice bude samozřejmě obrazová dokumentace vztahující se k významným biskupům, jímž náležel hrad, stejně jako k významným členům aristokracie, která ve středověku v Roudnici působila.

3. část – Novověk Roudnice nad Labem až současnost

V této části bude kladen důraz na působení rodu Lobkowiczů na Roudnici od roku 1603 do současnosti. Kromě portrétů nejvýznačnějších členů rodu se počítá i s expozicí věnovanou nejvýznamnějším stavitelským počinům tohoto rodu včetně samotného zámku. Součástí expozice budou rovněž aktivity občanské, jako např. prezentace nejvýznamnějších společenských roudnických spolků, nejvýznamnějších roudnických průmyslových podniků a dalších aktivit spojených zejména s veřejným životem.

4. část – Zámecký antický kabinet

Podřipské muzeum má ve své správě antickou sbírku, náležící pražskému Uměleckoprůmyslovému muzeu, se kterým spolupracuje na jejím badatelském využití i ohledně nejrůznějšího využití pro vzdělávání veřejnosti v dané oblasti. Sbírku, která sestává z řeckých a etruských malovaných váz, řecké helénistické terakoty, drobných zlomků řecké skulptury či římských olejových lamp bychom rádi kompletně vystavili a tím vytvořili jakýsi antický zámecký kabinet.

Podobné kabinety byly zcela běžnou součástí řady zámeckých interiérů v celých Čechách i na Moravě, neboť to byla právě aristokracie, kdo stál za akvizicemi antických památek či za jejím začleňováním do zámeckých interiérů. To je příklad i sbírky Uměleckoprůmyslového muzea, jejíž velká část pochází ze sbírky rodu Metternichů na zámku Kynžvart, apod.

5. část – Dočasné expozice

V zámecké expozici se počítá s komentovanými prohlídkami na nejrůznější témata, stejně jako s dočasnými výstavami. Rovněž počítáme s odbornými přednáškami pro veřejnost na nejrůznější témata.

Věž Hláska – úpravy v rámci řešení „Soubor opatření k odstranění sezónnosti“

Jediný dochovaný pozůstatek opevnění nejstarší části města.

 • záměrem je tuto věž pro veřejnost provozovat celoročně,
 • vybudování automatického vrátníku u vchodu do věže (úspora mezd),
 • interiéry (v současné době pouze informativní tabule) přiblížit dnešnímu návštěvníkovi, který hledá interaktivní výstavu, vhodnou pro všechny věkové skupiny,
 • přiložené návrhy zpracovány ve spolupráci s výtvarnicí Kateřinou Hejdovou, vše bude vyrábět autorka projektu, tedy úzká spolupráce a možné aktuální změny při realizaci dle aktuálních nápadů a nových postřehů,
 • využití dolní místnosti vpravo (prodej suvenýrů, možnost sezónních malých výstav),
 • v dlouhodobém výhledu propojení Informačního a dopravního centra Podřipska přes nově vybudované schody,
 • prostor není bezbariérový.

Alej k Řípu

 • příprava projektu a dotační žádosti na vybudování stezky pro pěší a cyklisty v úseku Na Krásných Horách a do Vesců,
 • v minulosti vyznačeno jako CT 3102 (Roudnice nad Labem – Říp) a modrá trasa KČT.

Cyklotrasa směr Doksany (tzv. Doksanská cesta)

 • příprava projektu a dotační žádosti na vybudování stezky pro pěší a cyklisty v k. ú. Roudnice nad Labem od ulice Terezínská v trase historické polní cesty do Doksan s napojením na stávající úsek,
 • budoucí navázání na cyklostezku Ohře s označením CT 6A.

Úprava hory Říp a okolí

 • průběžná realizace, plány na rok 2020 a dále ve schvalování s majiteli, nájemci, dobrovolným svazkem obcí.